جهان

خوشبختی از آن کسانیست که خواهان خوشبختی دیگران باشند ....

همیشه اشتباهات مردم را ببخش نه به خاطر اینکه آنها سزاوار بخشش اند بلکه تو سزاوار آرامش هستی..

آنچه را می شنوید به عقل سلیم و منش پاک و روشن بسنجید و آنگاه بپذیرید..

راه جهان یکی است و آن راستیست..

دلیل شادی کسی باش نه قسمتی از آنو همیشه قسمتی از غم دیگران باش نه دلیل آن...

وظیفه هر انسان در زندگی اش کار و کوشش و آبادی و پیشرفت جهان است...

بهشت و دوزخ ما در این جهان در دستان خود ماست . نیکی پاسخ نیکی است و بدی سزای بدی . نتیجه زندگی ما حاصل اعمال ماست ...

انسانی که گمراهی را ببیند و او را با دانش و خرد خویش راهنمایی نکند در ردیف گناهکاران است . ..

منبع اصلی مطلب : دبیرستان ابوذرمنطقه 11
برچسب ها : جهان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : جملات زیبای حضرت زرتشت